Waarom paarden?


Paarden zijn prooi- en kuddedieren, zij hebben een zeer sterk instinctief vermogen ontwikkeld om te overleven. Het paard probeert van nature iets compleet te maken, zoals dat in oorsprong ook gebeurt in de kudde. Bij het voortbestaan van de kudde overleeft het paard als individu. Dit maakt dat het paard een zeer sterk vermogen heeft ontwikkeld om zich te willen verbinden (lees: onderdeel van een kudde te zijn). Ook hebben ze een scherp vermogen om hun omgeving intensief te scannen om snel te kunnen reageren bij dreigend gevaar.

Paarden worden alert wanneer zij in contact met een mens onbalans tussen het bewuste en het onbewuste ervaren. Op subtiele en pure wijze laat het paard van nature datgene zien wat het meest in beeld wil komen of aandacht vraagt van jou op dit moment. Paarden ‘zetten terug’ wat wij als mensen vaak liever niet willen zien of willen weglaten. Sensitief als deze dieren zijn, vormen ze een uiterst zuivere en krachtige bron in het zichtbaar maken van dat wat er werkelijk toe doet. Ze bieden een opening tot het snel naar de kern bewegen of zorgen voor een versnelling in het proces. Dat maakt ze zo waardevol in coaching.

Praktisch naast het paard


Sessies vinden plaats in een afgezette ring. We werken vanaf de grond naast het paard. Ervaring met paarden is niet nodig. Angst voor paarden? Ook dat hoeft geen belemmering te zijn, dit wordt zorgvuldig begeleid.


Coachen met paarden kan op verschillende niveaus. Op het niveau van gedrag (praktische oefeningen), spiegelend (een impuls tot zelfreflectie) en in de vorm van een opstelling (werken met fysiek opgestelde elementen uit je leerwens/vraag). Als coach maak ik zelden vooraf al gericht een keuze, liever combineer ik deze niveaus in het moment. Op een manier die, in lijn met jouw actuele transitie vraagstuk, versterkend werkt.

Coaching op het paard?


Indien je wilt, kan ik als erkend rij-instructeur ook coachen op het paard. Op het paard maakt je bewust van het lichaam. Op het paard maakt je mentaal sterk, maar geeft ook ontspanning. Hoewel we geneigd kunnen zijn om “op een paard zitten” te zien als een op zichzelf staand geheel, is het een vorm, die maakt dat álles tezamen komt’. Het zorgt voor een mentale als fysieke eenheid en verbinding met het paard. Het kan een echt gevoel van verbinding, samenwerking en harmonie geven. Zeker belangrijk in transities.

Jezelf ontwikkelen door het trainen van een paard d.m.v. grondwerk?


Jezelf ontwikkelen door het trainen van een paard d.m.v. grondwerk?

Dit zijn oefeningen die je doet met je paard terwijl je zelf op de grond blijft en het paard leidt aan een lang leidtouw. Je geeft richting aan het paard. Voor deze oefeningen leer je leiding geven aan jezelf en je paard. Onderwerpen, zoals paardenwelzijn, paardengedrag, kuddegedrag, leiderschap, communicatie, samenwerken, trainingsprincipes en ervaringsgericht leren spelen hierbij een cruciale rol

Voor wie is het geschikt?


Het coachen, trainen met behulp van paarden en de workshops zijn geschikt voor iedereen. Jong, oud, individueel of samen, als team, gezin of groep. Je hebt geen ervaring met paarden nodig.

Wil je meer weten?