Equi Guidance

Insights into Leadership

Coachen met paarden

Paarden leven in het hier en nu. Ze zijn sociale kuddedieren en voor hun overleving afhankelijk van de groep. Zij letten daarom scherp op elkaars signalen. Op het moment dat mens en paard(en) met elkaar gaan samenwerken vormen beiden een nieuwe kudde met eigen regels. Paarden spiegelen wat de menselijke lichaamstaal hun vertelt. Hun reacties geven veel informatie, maken mensen bewust van hun emoties, gedachten en gedrag en motiveren tot verandering.

Je doet samen met de coach oefeningen met het paard. Uit de reacties van het paard is direct te zien wat de gevolgen van je handelingen zijn. Dat motiveert je en je team tot verandering. Op de nieuwe gedragspatronen die je uitprobeert krijg je direct feedback.

Reguliere coaching beperkt zich vaak tot praten. Bij coaching met paarden leer je niet alleen met je verstand maar ook met je lichaam. Ervaring met paarden is niet nodig, je hoeft niet op een paard te rijden.

Leiderschap en paarden

De voornaamste kracht van goed authentiek leiderschap vindt plaats door contact, empathie en uitwisseling. De manier, zoals je anderen benadert, bepaalt de effectiviteit van je leiderschap. Met oppervlakkige contacten bereik je weinig. Leiderschap via coaching met paarden laat zien dat organisaties met leiders, die authentiek zijn en empathie hebben succesvol zijn. In coachings bij EQUI GUIDANCE geven de paarden (aanstaande) leidinggevenden meer instrumenten om beschouwender te worden en om naar mensen en concepten te kijken en ongewoon gedrag bij jezelf en anderen begrijpelijker te maken en te veranderen. In deze training komen je kwaliteiten als leider duidelijk naar voren. Bent je ook bewust van je eigen leiderschapskwaliteiten- en stijlen?