EQUI GUIDANCE Leadership:
               Human & Horse coaching en training

Kernwaarden & uitgangspunten

EQUI GUIDANCE hanteert een aantal kernwaarden en uitgangspunten in haar werk en omgang met mensen, organisaties en paarden:

Jezelf zijn

Jezelf kunnen zijn, jezelf kunnen vinden en jezelf waarderen vind ik zeer belangrijk. Je leeft voor jezelf, en niet voor een ander. Door jezelf anders voor te doen dan je bent, trek je vaak niet de mensen aan die jou op waarde weten te schatten. Je vindt mensen die jou waarderen. Als je niet jezelf durft te zijn, straal je dat vaak ook uit. Misschien verlies je een stukje spontaniteit of durf je je minder open te stellen. Je voelt je daarom zekerder van jezelf. Een laatste reden om jezelf te zijn, is dat je op je allermooist bent als je jezelf bent. Wat jou ‘anders’ maakt, maakt jou uniek. Ook paarden hebben een eigen persoonlijkheid, karakter en levenservaring. Het is daarom belangrijk dat ook zij zichzelf kunnen zijn. Zie ook hieronder.

- Duurzaam leven en leren in en van de natuur

Buitenlucht, daglicht, rust, planten, bomen, dieren, aarde en water hebben een kalmerende werking op onze geest. Door tijd door te brengen in de natuur kun je de dagelijkse beslommeringen even achter je laten en tot jezelf komen. Duurzaam leven helpt niet alleen onze samenleving, maar ook richting te geven aan een betere toekomst. Het helpt je ook direct meer voldoening uit je leven te halen. Van natuur kun je leren. Het is een inspiratiebron als het gaat om duurzame oplossingen voor hedendaagse problemen. Of het nu gaat om wonen, energie, vervoer, voedsel, leiderschap of communicatie; als je naar de natuur kijkt, geeft dat verrassende inzichten. Paarden leven helemaal in en met de natuur. EGUI GUIDANCE werkt alleen met paarden die op een zo natuurlijke mogelijke manier gehouden worden. Zie ook hieronder.

- (Opr)echt observeren en luisteren

De kracht van zorgvuldig (= goed) luisteren, observeren, vragen stellen, effectief communiceren, oprechte aandacht en de positieve attitude in het leven leidt tot de juiste levenskwaliteit. (Opr)echt luisteren en observeren doe je met al je zintuigen. Daarbij spelen non-verbale communicatie en lichaamshouding een cruciale rol. Paarden zijn meesters in (opr)echt observeren en luisteren. Zie ook hieronder.

- Verantwoordelijkheid nemen en geven

Verantwoordelijkheid leren nemen is een basis voor iedereen die zich persoonlijk wil door ontwikkelen en effectief in het leven wil staan. Het vergroot niet alleen je invloed maar ook je eigenwaarde en zelfvertrouwen gaat zienderogen omhoog wanneer je verantwoordelijkheid neemt en/of geeft. Het gaat bij verantwoordelijkheid geven en nemen om verantwoordelijk te zijn voor dingen waar je invloed op hebt, de verantwoordelijkheid af te geven of te ontlopen, verantwoordelijkheid te  dragen en de voorwaarden die erbij horen, en verantwoordelijkheden laten aanpraten door anderen. In de kudde nemen paarden ook hun verantwoordelijkheid en stellen ook hier hun grenzen in. Zie ook hieronder.

Paarden in hun natuurlijke omgeving

Paarden zijn prooi- en kuddedieren. Daarom hebben paarden een hele subtiele taal om met elkaar te communiceren. Het meeste essenties van deze taal is energie, snelheid, richting, en intentie. Paarden zijn in wezen vredelievende en harmoniezoekende dieren die confrontatie vermijden wanneer dat niet nodig is. De samenhang van de kudde is essentieel voor het overleven in het wild. Conflicten kosten echter waardevolle energie en brengen het risico van letsel met zich mee. Die energie kunnen paarden beter gebruiken om te vluchten als het echt nodig is.  Als vluchtdieren hebben ze subtiele zintuigen die ons in staat stellen risico’s en gevaren vroeg te herkennen. Paarden zijn aangepast aan een leven op grote oppervlakten en hebben overeenkomstige bewegings- en ruimtevereisten. 
Over het algemeen is de volgorde van belangrijkheid voor paarden om cohesie en vreedzaam samenleven in de kudde veel minder belangrijk dan vaak wordt aangenomen, vooral als er onvoldoende geschillen zijn vanwege voldoende ruimte, voedsel en water. Hier is inmiddels ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Veel belangrijker paarden is de rolverdeling voor verschillende taken en de zorg voor de samenhang van de kudde. Paarden doen vooral dingen graag samen: eten, rusten, bescherming zoeken tegen het weer. 


Evenwichtig leiderschap met paarden

Deze (in modern leiderschap vaak vergeten) kennis is gebaseerd op het gegeven dat in paardenkuddes, echte kuddeleiders meestal andere individuen zijn dan de meest in het oog springende dominante figuren. Waar wij geneigd zijn te denken in rigide leiderschapspiramides, is er in gezonde, natuurlijke groepen eerder sprake van een organische samenwerking, gebaseerd op de verdeling van taken tussen meerdere geschikte leiders. Er is minstens evenveel nadruk op samenwerking dan op onderlinge rangorde. De coördinatie en solidariteit worden daarbij steeds versterkt door vriendschappelijke, verzorgende en bewakende/observerende activiteiten.


Waarom gebruiken we alleen paarden in een zo natuurlijk mogelijke omgeving?

Paarden blijven van nature altijd buiten.  In de vrije natuur zoeken ze eventueel beschutting onder een boom, maar een grot binnengaan zullen ze nooit doen. Paarden zijn van nature graasdieren die het grootste deel van de dag besteden aan het knabbelen aan allerlei soorten vegetatie. Ze bewegen zich langzaam voort, uur na uur, dag en nacht, 20 uur per etmaal, het grootste deel van die tijd met het hoofd omlaag, en leggen gemiddeld per dag tientallen kilometers af. Een paard slaapt verdeeld over de dag 2 uur, is altijd onderweg met soortgenoten en nooit alleen. 

Hoe houd je je een paard dan zo natuurlijk mogelijk, zodat het paard gelukkig is en dus op een prettige manier als coachpaard ingezet kan worden? Voordat de mens paarden begon te houden, leefden ze in het wild in een overwegend kaal steppenlandschap. Ze waren constant onderweg, op zoek naar voedsel, water en onderdak in de kudde. Ze letten altijd op hun omgeving om te vluchten in geval van twijfel. En hoewel het paard ongeveer 5000 jaar menselijke domesticatie achter de rug heeft, hebben de hedendaagse paarden nog steeds dezelfde behoeften als hun wilde voorouders. Ze hebben voedsel, water, lichaamsbeweging, sociale contacten, mogelijkheden voor rust, veel licht, frisse lucht en klimaatverandering nodig om fysiek en mentaal gezond te blijven. Omgaan met paarden vereist kennis van het gedrag van de paarden, hun behoeften en voeding, evenals zorg- en gezondheidsmaatregelen zoals vaccinatie en ontworming.


"Op de juiste manier paarden houden en verzorgen" heeft veel gezichten, en is niet aan een enkel systeem gebonden. EQUI GUIDANCE vertelt u er graag meer over.

Een ding is wel zeker: paarden die voor het grootste gedeelte van de dag in een box staan, en geen toegang hebben tot onbeperkt ruwvoer (hooi/gras) zijn niet gelukkig. Voor paarden is dit de absolute gruwel: hier zijn deze nieuwsgierige bewegingsdieren bijna de hele dag opgesloten in een kleine kamer. Het gebrek aan lichaamsbeweging en sociaal contact leidt vaak tot ernstige gedragsproblemen en ziektes. Paarden die in de box worden gehouden, en af en toe een paar uur naar buiten mogen, zijn niet gelukkig en kunnen geen goede coachpaarden zijn, omdat ze niet zijn voorzien in hun dagelijkse behoeften. Zij zullen in de coaching namelijk niet bezig zijn met jouw behoeften, maar met hun eigen behoeften en kunnen daarom niet goed spiegelen. Laat je daarom niet misleiden door mensen die coachen met paarden aanbieden zonder echt naar de natuurlijke behoeften van het paard te kijken en hier zorg voor willen dragen.


De paarden van EQUI GUIDANCE leven op een natuurlijk mogelijke holistische wijze gehouden, dat betekent:

- Ze leven 24 uur per dag buiten op een groot stuk gebied met verschillende ondergronden
- Ze leven in een stabiele kudde waar niet continue paarden worden weggehaald of bijkomen
- Ze kunnen beschutting zoeken onder de bomen of verschillende schuilstallen
- Ze hebben ruimte om de gehele omgeving af te scannen
- Ze hebben onbeperkt toegang tot hoogwaardige kwaliteits-kruidenhooi, gras en voordroog
- Ze krijgen dagelijks extra mineralen/vitamines/spoorelementen, zodat er geen tekorten aan micronutrienten ontstaan
- Ze hebben 24 uur toegang tot gefilterd vers water
- Ze hebben tenminste 3x per dag sociaal contact met de mens
- Ze worden getraind door mensen met verstand van paarden in een zo’n stressvrije mogelijke omgeving
- De paarden worden gezien als persoonlijkheden ieder met hun eigen individuele cognitieve, sociale, emotionele, lichamelijke en spirituele behoeften

Het management om de paarden van EQUI GUIDANCE is gericht op kwaliteit. Denk bij dit management aan:
- Voeding
- Huisvesting
- Zadel
- Gebitsverzorging
- Veterinaire zorg
- Complementaire veterinaire zorg
- Hoefverzorging
- Training

EQUI GUIDANCE werkt samen met hooileveranciers, trainers, hoefsmeden, dierenartsen, instructeurs die hedendaagse kennis hebben van wereldwijde innovaties op het gebied van paardenmanagement.

EQUI GUIDANCE vertelt je hier graag verder meer over en kan het ook laten zien.