EQUI GUIDANCE Leadership:
               Human & Horse coaching en training

Boeken

Als hobby schrijf ik boeken over verschillende onderwerpen met betrekking tot leiderschap gezien mijn diversiteit aan interesses, vaak met levenslessen erin. Hieronder vind je een korte samenvatting van de boeken. Boeken zijn via de link verkrijgbaar en voor een lagere prijs kan je ze direct bij mij kopen (exclusief verzendkosten)


1. Lees- en fotoboek "Een pluk paardenhaar waardig afscheid voor paard, kudde en mens"

Pagina’s:   60
ISBN:       978-90-830807-3-4
Uitgever:  Josephine Woltman Elpers
Jaar van uitgave: 2020

LET OP: het boek is verkrijgbaar na 20 september 2020. Je kan voor deze datum een exemplaar reserveren

Over het boek:

Elk leven is eindig, ook dat van een paard. In dit boek vertelt Josephine Woltman Elpers aan de hand van het overlijden van haar paard Pallas hoe je je kunt voorbereiden op het overlijden van je paard. Zij geeft je vanuit betrokken perspectief en met indrukwekkende foto’s handvatten hoe je het afscheid op je eigen manier vorm kunt geven. In detail wordt stil gestaan bij het afscheid van Pallas van zijn paarden- en mensenvrienden. Daarnaast geeft Josephine inzicht hoe je je als eigenaar geestelijk en praktisch kunt voorbereiden op de dood van je paard. Door deze voorbereiding kon Josephine tijdens het sterven van haar paard Pallas haar eigen gevoel ‘parkeren’ zolang Pallas haar nodig had om in vrede te kunnen gaan. Door het zo te beschrijven, is dit boek ook voor anderen die afscheid moeten nemen van hun lievelingsdier en in rouw verkeren, een mogelijkheid om het zo moeilijk benoembare toch te benoemen. Zodat er niet een diepe, geladen stilte ontstaat, maar er ruimte is voor alles wat er in die laatste periode en daarna mag zijn.

Te verkrijgen direct via EQUI GUIDANCE : stuur een email naar info@equiguidance.com 

Prijs 14,85 euro exclusief verzendkosten, verkrijgbaar na 20 september 2020. 


1. Leesboek “afscheid van Lisan, de kracht van vriendschap”
Pagina’s:   258
ISBN:       978-94-6365-108-0
Uitgever: Elikser
Jaar van uitgave: 2018

Over het boek: 
∞ ons afscheid heeft geen einde, maar draagt een volgende ontmoeting in zich ∞ 

In dit boek vertelt Josephine Woltman Elpers het verhaal van haar vriendschap met Lisan, die na eerst afscheid van haar dochtertje te hebben moeten nemen ook afscheid van het leven moest nemen. Het verhaal wordt verteld vanuit betrokken perspectief. Het perspectief van de vriendschap. Als vriendin kon Josephine haar eigen gevoel ‘parkeren’ zolang haar vriendin haar nodig had om haar wensen met betrekking tot de laatste periode in haar leven te benoemen en samen met anderen uit te voeren. Het doel van haar verhaal is om de lezer mee te nemen en te laten ervaren hoe het is om als vriendinnen afscheid te nemen van elkaar, waarbij de wensen, emoties en gevoelens van de stervende op de voorgrond staan. En door het zo te beschrijven is dit boek ook voor anderen, die in rouw verkeren, een mogelijkheid, om het zo moeilijk benoembare toch te benoemen. Zodat er niet een diepe, geladen stilte ontstaat, maar er ruimte is, voor alles wat er in die laatste periode mag zijn. Tevens laat dit boek zien hoe Lisan tot in de laatste momenten van haar leven de leiderschap over haar eigen leven behoudt.

Te verkrijgen direct via EQUI GUIDANCE of via de uitgever: Elikser, zie link 

2. Fotoboek ““afscheid van Lisan, de kracht van vriendschap”

Pagina’s:   220
ISBN:       978-94-6365-109-7
Uitgever: Elikser
Jaar van uitgave: 2018

Over het boek: 
Dit fotoboek met 200 foto’s hoort bij het verhaal in het boek Afscheid van Lisan - De kracht van vriendschap. Het boek vertelt het verhaal over vriendschap, liefde voor de paarden, het afscheid van haar dochtertje, haar familie, haar vriendinnen, de paardenhet afscheiden , de vervulling van Lisans laatste wensen en haar begrafenis. Lisan wilde graag dat haar verhaal met fotomateriaal werd vastgelegd. De foto’s zijn door verschillende mensen gemaakt, bieden daarom verschillende perspectieven van belangrijke momenten. De meeste foto’s komen van Stichting Still. Stichting Still Fotografie verzorgt in de meest kwetsbare en kostbare uren met respect en rust een fotoreportage, waarbij beelden datgene uitdrukken waar geen woorden voor zijn. Een indrukwekkend monument. 

Te verkrijgen via
EQUI GUIDANCE of de uitgever: Elikser, zie link
3. Dissertatie “Consumers' moment-to-moment processing of television commercials”
Pagina’s:   282
ISBN:       90-5335-020-9
Uitgever: Labyrinth Publications
Jaar van uitgave: 2003

Over de dissertatie: 
Het doel van dit proefschrift is inzicht te verschaffen in ) hoe verwerking van tv-reclamemomenten (denk bijvoorbeeld aan seconden, fragmenten, scènes, oogbewegingen) door consumenten invloed heeft op hun reacties op de gehele reclamespot en b) hoe moment-tot-moment verwerking van tv-reclames het kijkgedrag van de consumenten tijdens de tv-reclame beïnvloedt. Dit proefschrift demonstreert aan de hand van drie experimenten de bruikbaarheid van dataverzamelings-instrumenten en geavanceerde statistische analysemethoden voor onderzoek naar factoren die de moment-tot-moment verwerking en het kijkgedrag van consumenten tijdens tv-reclame beïnvloeden. Er wordt gebruik gemaakt van eye-tracking, entertainment en informatieve waardes, en merkeffecten. Daarbij worden aanbevelingen gedaan om de methodiek in tv-reclameonderzoek te verbeteren. In het bijzonder gaat het daarbij om de methoden waarmee de moment-tot-moment veranderingen in reclame inhoud en de invloed hiervan op zowel moment-tot-moment aandacht, verwerking en kijkgedrag als ook op het eindoordeel over de gehele reclame bij de consument kunnen worden gemeten en geanalyseerd. 

Publicaties zijn o.a. verschenen in internationale top-journals, zoals de journal of Marketing Research en de Journal of Consumer Research. Daarnaast verschenen er diverse publicaties in Nederlandse en Duitse tijdschrijften. Tevens kreeg de dissertatie behoorlijk veel media aandacht.

Te verkrijgen via
EQUI GUIDANCE