Equi Guidance: Coaching in Transitie door en met paarden
 

Equi Guidance betekent leiderschap in transitie door Rust, Ruimte en Richting met en door Paarden 

Transitie, je komt het woord veel tegen in de natuur, in organisaties, in je eigen leven, in de wereld voorkomt. Transitie is overal. Transitie is psychisch. Transitie begint altijd met een einde. In een transitie , moet je eerst iets afsluiten (ergens mee stoppen), iets verliezen (voelen) en loslaten en zelf een richting kiezen (doen). 

Hoe ga jij ermee om? Hoe gaat de organisatie mee om? Hoe ga jij er al leider mee om? Ervaar je in jouw leven een transitie? Ben je gelukkig en succesvol in deze transitie? Of loop je vast in jouw werk of relaties gedurende transitie? Opent de transitie een weg naar je dromen, maar geen idee hoe ze waar te maken? En wil je meer uit jezelf halen gedurende de transitie?

Misschien kan ik je helpen?
Wat is coaching met en door paarden?

Coaching met paarden kun je zien als ‘ontmoetingen’ waarin mensen en paarden worden samengebracht. In deze ontmoetingen staan bespiegelingen en het reflecteren op jezelf centraal. Door de omgang met paarden ontwikkel je op mentaal, fysiek en emotioneel gebied. De respons van het paard is het effect van jouw communicatie: je krijgt als ware feedback van het paard.

Waarom paarden?

Paarden zijn prooi- en kuddedieren, zij hebben een zeer sterk instinctief vermogen ontwikkeld om te overleven. Het paard probeert van nature iets compleet te maken, zoals dat in oorsprong ook gebeurt in de kudde. Bij het voortbestaan van de kudde overleeft het paard als individu. Dit maakt dat het paard een zeer sterk vermogen heeft ontwikkeld om zich te willen verbinden (lees: onderdeel van een kudde te zijn). Ook hebben ze een scherp vermogen om hun omgeving intensief te scannen om snel te kunnen reageren bij dreigend gevaar. Paarden worden alert wanneer zij in contact met een mens onbalans tussen het bewuste en het onbewuste ervaren. Op subtiele en pure wijze laat het paard van nature datgene zien wat het meest in beeld wil komen of aandacht vraagt van jou op dit moment. Paarden ‘zetten terug’ wat wij als mensen vaak liever niet willen zien of willen weglaten. Sensitief als deze dieren zijn, vormen ze een uiterst zuivere en krachtige bron in het zichtbaar maken van dat wat er werkelijk toe doet. Ze bieden een opening tot het snel naar de kern bewegen of zorgen voor een versnelling in het proces. Dat maakt ze zo waardevol in coaching.

Praktisch naast het paard

Sessies vinden plaats in een afgezette ring. We werken vanaf de grond naast het paard. Ervaring met paarden is niet nodig. Angst voor paarden? Ook dat hoeft geen belemmering te zijn, dit wordt zorgvuldig begeleid.

Coachen met paarden kan op verschillende niveaus. Op het niveau van gedrag (praktische oefeningen), spiegelend (een impuls tot zelfreflectie) en in de vorm van een opstelling (werken met fysiek opgestelde elementen uit je leerwens/vraag). Als coach maak ik zelden vooraf al gericht een keuze, liever combineer ik deze niveaus in het moment. Op een manier die, in lijn met jouw actuele transitie vraagstuk, versterkend werkt.

Coaching op het paard?

Indien je wilt, kan ik als erkend rij-instructeur ook coachen op het paard. Op het paard maakt je bewust van het lichaam. Op het paard maakt je mentaal sterk, maar geeft ook ontspanning. Hoewel we geneigd kunnen zijn om “op een paard zitten” te zien als een op zichzelf staand geheel, is het een vorm, die maakt dat álles tezamen komt’. Het zorgt voor een mentale als fysieke eenheid en verbinding met het paard. Het kan een echt gevoel van verbinding, samenwerking en harmonie geven. Zeker belangrijk in transities.

Wanneer?

Coaching met paarden kan ingezet worden als eenmalige sessie maar het kan ook gericht en effectief onderdeel vormen van je coachtraject.

Voor wie is het geschikt?

Het coachen met behulp van paarden is geschikt voor iedereen. Jong, oud, individueel of samen, als team of groep. 


One Health-benadering

Vanuit de One-health benadering in mijn manier van coachen & trainen hanteer ik een interdisciplinaire perspectief om de (mentale en fysieke) gezondheid van mensen, paarden en milieu te verbeteren. Ik ga voor gezonde en gelukkige mensen, dieren en omgeving, waarin ik een hoge kwaliteit aan diensten lever om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.  

Daarom houd ik mijn paarden zo veel mogelijk “natuurlijk”. Natuurlijk paarden houden is paarden houden op een manier die de natuurlijk leefwijze van paarden zoveel mogelijk benadert. Dat betekent:
• De paarden lopen 7×24 uur los en worden gestimuleerd om zoveel mogelijk te bewegen
• De paarden lopen in groepsverband (tenminste twee paarden bij elkaar)
• De paarden krijgen een natuurlijke voeding, dat wil zeggen dat ze  dag en nacht onbeperkt ruwvoer (gras, hooi of voordroog) kunnen eten.
• De paarden hebben dag en nacht toegang tot vers water
• De bodem is afwisselend zacht (zand of gras) en verhard (bestraat)
• De paarden hebben een schuilplek of -stal, waar ze – als ze dat willen – droog en uit de wind kunnen staan of liggen.

Ik zie elk paard en mens als een wezen met zijn/haar eigen karakter, eigen talenten en behoeften en ik houd hier rekening mee in hun leefomgeving en training/coaching. Daarnaast probeer ik zo duurzaam mogelijk gebruik te maken van grondstoffen en producten.